Tekster Øyvind Solheim

Kontakt info

Det oppfordres til ikke å ta kontakt

gå heller dine egne veier

se - der ingen før sett

Les

Lytt

tenk selv

Se på et grantre noen dager

Berik og vil berikes

Løft og vil løftes

Titusen år gamle klisjeer

På et vis er åndedrettet

også en klisje

Øyvind Solheim
Email:o_solheim(at)yahoo.no